ClasesPrivadas.es
Inscribirse

Doctora en física matemática: classes universitàries de física, matemàtica, enginyeria, etc. (Electricidad)

Àlgebra, càlcul, combinatòria, geometria, probabilitat, estadística, mecànica, electromagnetisme, quàntica, termodinàmica, etc

M
Meritxell

Desde 24 € /hora

  • Pagos aceptados : Efectivo + Cheques + Tarjetas Bancarias / Paypal
  • Clase de grupo posible
Profesional con +10 años de experiencia
Nivel máximo enseñado : Estudios superiores
Curso en la casa del profesor : Barcelona (08006)
Se desplaza a la casa del alumno
Trabajo remoto (teléfono, internet, webcam, correo ...)

Domicilio : Barcelona (08006)

Escribe o corrige documentos
Disertaciones, memorias, correcciones de ejercicios, cartas de motivacion, resúmenes, traducciones...

Profesor Electricidad Barcelona (08006)


Je refuse d'être contacté par des organismes/sociétés


Su email ►

Comprar las informaciones de contacto

Medio de contacto

ClasesPrivadas.es

>

Electricidad

>

Cursos Electricidad Barcelona (08006)

Clases particulares Barcelona (08006)

Hola!

Des de la primera classe fem problemes difícils o d’examen, sense oblidar-me de resoldre els dubtes i les llacunes que ja van apareixent amb els exercicis senzills. Insisteixo amb els conceptes, el seu sentit i en la seva aplicació a cada problema afavorint el raonament amb els mateixos. Recolzo el teu aprenentatge entre sessions per email o per telèfon per tal d’evitar que un petit dubte t’entrebanqui l’estudi.

Assignatures que imparteixo :

matemàtiques:
(àlgebra, algorísmica, anàlisi, anàlisi de dades, càlcul d’una i diverses variables, combinatòria, (bio)estadística, equacions diferencials i en derivades parcials, geometria lineal de plans i rectes, geometria diferencial de corbes i superfícies, integració a qualsevol dimensió i/o camí, matemàtica discreta, mecànica, mètodes numèrics, ones, optimització, probabilitat, procesament del senyal, senyals i sistemes, sèries temporals, teoria de jocs, topologia, variable complexa, etc)

físiques:
(acústica, biofísica, components i circuits electrònics, control, cristal·lografia, electromagnetisme ( electromagnetismo ), electrònica analògica i digital, estat sòlid, estructures, física atòmica, física mèdica, físicoquímica, fluids, fotònica, línies elèctriques, màquines elèctriques, mecànica, ones, òptica geomètrica i ondulatòria, nanofísica, quàntica, radiacions, regulació, relativitat, superconductivitat, termodinàmica, transicions de fase, etc)

de tots els graus o mestratges de totes les enginyeries (aeronàutica, audiovisual, biomèdica, camins, civil, disseny industrial, elèctrica, energia, industrials, informàtica, materials, mecànica, nàutica, química, telecos, telemàtica, etc), d’arquitectura i edificació, biologia, bioquímica, biotecnologia, farmàcia, fisioterapia, medicina, odontologia, psicologia, geologia, matemàtica, física, química, etc

de les següents universitats: UB, UAB (EUSS, etc), UPC, UPF (Elisava, etc), URL (La Salle, IQS, etc), UIC, CEU, UVic, UOC, UNED, UNIR, etc.

Anuncio actualizado
Responder a las solicitudes de cursos (positiva o negativamente)
Coordenadas válidas
Registrado desde más de 4 años

Anuncio n° 202007Otros anuncios publicados por este profesor
Profesor similar

Ali shan

1. Master in Telecommunication Engineering (2023-2025) 2. Bachelor of Science in Electrical Engineering (2011-2015)


As a Professional Engineer and Master student in Telecommunication Engineering, I am fully equip to take on the tutoring task of courses such as Electricity; Electronics; Statistics; Math; Probability; Chemistry; Physical ...


Profesor electricidad Barcelona (08001)


a 3.13 km


8 €

/h


Todas las materias que impartimos


© ClasesPrivadas.es 2024 - Todos los derechos reservados